Om Ankenævnet for Forsikring
Nævnets sammensætning

​Ankenævnet består af en formand samt af nævnsmedlemmer, der er udpeget af  Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

 

Nævnets formand er Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

Nævnets næstformænd er Landsdommer Svend Bjerg Hansen og Landsdommer Peter Thønnings. 

 

Når nævnet træffer afgørelse i en sag deltager en formand/næstformand og to eller fire nævnsmedlemmer - afhængig af sagens karakter. Deltager to nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og det andet medlem er udpeget af Forsikring & Pension. Deltager fire nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er to  medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og de to øvrige medlemmer er udpeget af Forsikring & Pension.

 

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet 

Permanente medlemmer

Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup

 

Generelle medlemmer

Peer Bruusgaard

Rådsmedlem Morten Dam

Susanne Engstrøm
Rådsmedlem Jette Kammer Jensen

Poul Erik Jensen

Rådsmedlem Lis Kræmmer

Anna Marie Schou Ringive

 

Repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension

Permanente medlemmer

Advokat Claus Elmquist-Clausen

Advokat Vibeke Hjarlitz
Advokat Kåre Højerup

Chef for Medlemsjura, cand.jur., Anne Mette Kirkegaard

Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg

Underdirektør Per S. Poulsen

Kvalitetschef, advokat Berit Torm

 

Arbejdsmarkedspension

Forsikringsdirektør Joan Alsing
Chefkonsulent Susanne Lindahl Ipsen
Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg
Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Direktør Annegrete Birck Jakobsen

Skadechef Pia Larsen

 

Byggeskadeforsikring

Jurist Kristian von Grumbkow

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen
Skadebehandler, Lars Ploumark Petersen

Advokat Klaus Rasmussen

 

Bygningsforsikring

Specialkonsulent, cand.jur. Christina Holck Hansen

Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Jurist Merete Toxborg

 

Ejerskifteforsikring

Cand.jur. Helene Vogt Ibsen

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Advokat Klaus Rasmussen

Skadechef, advokat Rune Seest

Jurist Merete Toxborg

 

Familieforsikring

Skadeschef Jesper Hedegaard

Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen
Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen

Skadechef Mads Svendsen

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Jurist Merete Toxborg

 

Livs- og pensionsforsikring

Juridisk konsulent, Lene Harkes
Jurist Asger Holst-Jensen

Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink
Seniorjurist Irit Shabtai
Advokat Peter Theisen

Chefjurist, advokat Anne-Mette Worch

 

Lystfartøjsforsikring

Afdelingschef Michael Kjær

Produktudviklingschef-privat Brian Norby

 

Motorkøretøjsforsikring

Mikkel Bruun-Larsen

Skadebehandler Martin Omgaard

Fagansvarlig Motorskade Christian Bagger Praëm

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

 

Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring

Fagkonsulent Katja Dahl

Skadeschef Jesper Hedegaard

Advokat Niklas Jeppesen
Jurist John Holmgrün Nielsen

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn
Specialkonsulent, cand.jur. Sara Ravnsnæs

Skadebehandler Mark Strømberg

Skadechef Mads Svendsen

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Jurist Merete Toxborg

 

Rejseforsikring

Skadebehandler Kristina Christophersen
Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal
Teamleder Peter Wittwer

 

Sygeforsikring og ulykkesforsikring

Advokat Mikkel Bruun-Larsen

Skadebehandler Heidi Hillerup

Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen

Specialkonsulent Pia Nordland

Fuldmægtig, Jeanette Nygaard

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Skadechef, advokat Rune Seest

Teamleder Peter Wittwer

 

Sekretariat

Direktør Kim Sparlund

Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels
Fuldmægtig, cand.jur. Martin Arnetoft
Fuldmægtig, cand.jur. Christian Mæhle Berggreen

Fuldmægtig, cand.jur. Christian Borch Grell
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Helene Küseler
Fuldmægtig, cand.jur. Fie Jønsson Larsen

Fuldmægtig, cand. jur. Susanne Rahbek Rasmussen

Fuldmægtig, Michael Forum Askgaard
Sekretær Lotte Bruun

Sekretær Lisbeth Kilstrup Ingemarsson
Sekretær Karin Bay Jensen

Sekretær Nille Kroun

Bogholder og sekretær Eva Poulsen

Studerende Signe Kilstrup Ingemarsson 

Studerende Johanne Hvidbjerg Nielsen

Studerende Andreas Gundberg Poulsen

Studerende Josefine Vestergaard 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Anker Heegaards Gade 2, 1.
  • 1572  København V
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies