Om Ankenævnet for Forsikring
Nævnets sammensætning

​Ankenævnet består af en formand samt af nævnsmedlemmer, der er udpeget af  Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

 

Nævnets formand er Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen.

Nævnets næstformænd er Landsdommer Svend Bjerg Hansen og Landsdommer Peter Thønnings. 

 

Når nævnet træffer afgørelse i en sag deltager en formand/næstformand og to eller fire nævnsmedlemmer - afhængig af sagens karakter. Deltager to nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og det andet medlem er udpeget af Forsikring & Pension. Deltager fire nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er to  medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og de to øvrige medlemmer er udpeget af Forsikring & Pension.

 

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet 

Permanente medlemmer

Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt
Juridisk medarbejder Tina Dhanda Kalsis

Juridisk konsulent Jakob Steenstrup

 

Generelle medlemmer

Advokat Helle Hjorth Bentz

Rådsmedlem Morten Dam

Susanne Engstrøm
Rådsmedlem Jette Kammer Jensen

Poul Erik Jensen

Rådsmedlem Lis Kræmmer

Nina Rahbek

 

Repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension

Permanente medlemmer

Advokat Claus Elmquist-Clausen

Advokat Vibeke Hjarlitz
Advokat Kåre Højerup

Chef for Medlemsjura, cand.jur., Anne Mette Kirkegaard

Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg

Underdirektør Per S. Poulsen

Kvalitetschef, advokat Berit Torm

 

Arbejdsmarkedspension

Forsikringsdirektør Joan Alsing
Chefkonsulent Susanne Lindahl Ipsen
Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg
Thomas Dahl Hurrelbrink

Direktør Annegrete Birck Jakobsen

Skadechef Pia Larsen

 

Byggeskadeforsikring

Jurist John Holmgrün Nielsen

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Advokat Klaus Rasmussen
Skadebehandler Mark Strømberg

 

Bygningsforsikring

Specialkonsulent, cand.jur. Christina Holck Hansen

Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Jurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

 

Ejerskifteforsikring

Cand.jur. Helene Vogt Ibsen

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Advokat Klaus Rasmussen

Skadechef, advokat Rune Seest
Jurist Sine Nanna Sibbersen

Jurist Merete Toxborg

 

Familieforsikring

Underdirektør, skadechef Irene Andreasen
Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen
Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Chefjurist Camilla Rindom Riis

Skadechef Mads Svendsen

Jurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

 

Livs- og pensionsforsikring

Jurist Agnieszka Bukowska-Nielsen deles med

Juridisk chefkonsulent Maria Jaatun

Juridisk konsulent, Lene Harkes
Advokat Catarina Ryder Hoffmann
Seniorjurist Irit Shabtai
Advokat Peter Theisen

Chefjurist, advokat Anne-Mette Worch

 

Lystfartøjsforsikring

Afdelingschef Michael Kjær

Produktudviklingschef-privat Brian Norby

 

Motorkøretøjsforsikring

Advokat Morten Bach Frydensberg

Fagansvarlig Motorskade Christian Bagger Praëm
Chefjurist Camilla Rindom Riis
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus

 

Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring

Fagkonsulent Katja Dahl

Advokat Niklas Jeppesen
Jurist John Holmgrün Nielsen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn
Specialkonsulent, cand.jur. Sara Ravnsnæs

Skadebehandler Mark Strømberg

Jurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

 

Rejseforsikring

Skadebehandler Tine Hindsgaul
Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen
Chefjurist Camilla Rindom Riis

Teamleder Peter Wittwer

 

Sygeforsikring og ulykkesforsikring

Specialist Freddy Hansen

Skadebehandler Heidi Hillerup

Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen

Specialkonsulent Pia Nordland

Skadechef, advokat Rune Seest

Teamleder Peter Wittwer

 

Sekretariat

Direktør Kim Sparlund

Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels
Fuldmægtig, cand.jur. Martin Arnetoft
Fuldmægtig, cand.jur. Christian Mæhle Berggreen

Fuldmægtig, cand.jur. Christian Borch Grell
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Helene Küseler
Fuldmægtig, cand.jur. Fie Jønsson Larsen

Fuldmægtig, cand. jur. Susanne Rahbek Rasmussen

Fuldmægtig, cand. jur. Christina Louise Heede Sørensen

Fuldmægtig, Michael Forum Askgaard
Sekretær Lotte Bruun

Sekretær Lisbeth Kilstrup Ingemarsson
Sekretær Karin Bay Jensen

Bogholder og sekretær Eva Poulsen

Studerende Simon Akselsen

Studerende Johanne Hvidbjerg Nielsen

Studerende Jesper Enevoldsen


 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Anker Heegaards Gade 2, 1.
  • 1572  København V
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies