Få hjælp til at håndtere din
forsikringsklage

Godt at vide


Læs om typiske problemstillinger, der behandles af Ankenævnet. Vi har valgt at beskrive en række forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager.

Her kan du få et indtryk af Ankenævnets praksis. Formålet er at give dig et bedre grundlag for at drøfte sagen med dit forsikringsselskab. Du får samtidig bedre mulighed for at tage stilling til, om der er grund til at klage til os over selskabets afgørelse.

 

Vil du finde konkrete afgørelser, der ligner din sag, kan du også bruge vores database over afgørelser.

 

Vælg hvilken forsikring, det drejer sig om:

Lær mere

Generel kendelsesstatistik


Vælg årstal
  • Ankenævnet for Forsikring
  • Østergade 18, 2.
  • 1100  København K
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128