Få hjælp til at håndtere din
forsikringsklage

HAR DU KØBT FORSIKRING VIA HUSEJERNES FORSIKRING ASSURANCE AGENTUR, GÆLDER DER FØLGENDE SÆRLIGE OG KORTE FRISTER, SOM DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ: Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG, der er et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Den 19/11 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.

For at stille danske forbrugere i en bedre økonomisk situation har Folketinget netop vedtaget lovforslag L96. Med denne lov får du mulighed for at anmelde visse krav til Garantifonden for Skadesforsikring i stedet for at anmelde kravet til konkursboet. Der gælder dog nogle VIGTIGE ANMELDELSES- og KLAGEFRISTER, som du skal overholde, for at kunne få dækning fra Garantifonden. Reglerne er således:

Krav, du ønsker dækket af Garantifonden, skal du anmelde til Garantifonden senest den 31/3 2017. Anmeldes kravet senere, vil der ikke være dækning efter den særlige lov. NB har du allerede anmeldt dit krav til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har selskabet afvist at dække dit krav, er det tillige en betingelse for dækning fra fonden, at du opfylder nedenstående krav:

Har du anmeldt et krav til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har Husejernes Forsikring Assurance Agentur før den 22/10 2016 afvist at dække dit krav, skal du have INDGIVET KLAGE TIL ANKENÆVNET FOR FORSIKRING INDEN DEN 19/11 2016. Klager over krav, som Husejernes Forsikring Assurance Agentur har afvist at dække, og som indgives til os efter denne dato, vil ikke være dækket af den særlige lov.

Har du anmeldt et krav til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har selskabet efter den 21/10 2016 afvist at dække dit krav, skal ANKENÆVNET FOR FORSIKRING have modtaget din klage SENEST DEN 6/1 2017. Klager over krav, som Husejernes Forsikring Assurance Agentur har afvist at dække, og som indgives til os efter denne dato, vil ikke være dækket af den særlige lov.

BEMÆRK, det er IKKE en betingelse, at du først har klaget til Husejernes Forsikring Assurance Agentur over selskabets afslag på at dække din skade, før du kan indgive din klage til os.

​Før du starter


Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

 

Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er en uenighed - f.eks. ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Du har mulighed for at gå til domstolene med din sag, hvis du ikke ønsker at klage til os, eller hvis du er uenig i vores afgørelse.

 

Du kan klage over forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark. Gælder klagen et udenlandsk forsikringsselskab, skal du som udgangspunkt klage til et udenlandsk nævn.

 

Se Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesorganer (ATB-instanser), som du kan benytte, hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab.

 

Gå direkte til Europa-Kommissionens online tvistløsningsbilæggelsesplatform (OTB-platform), hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab ved at følge dette link

 

​Hvornår kan du klage?

 • Klagen skal vedrøre dine egne forsikringer - ikke andres. Du kan klage, hvis du har tegnet forsikringen, eller hvis du i henhold til forsikringen er sikret.
 • Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold - den skal altså ikke vedrøre dit erhverv.
 • Klagen skal som udgangspunkt angå et forsikringsselskab, der er etableret i Danmark. Vil du klage over et udenlandsk forsikringsselskab, kan du gå til OTB-platformen. OTB-platformen kan med fordel anvendes, hvis du ønsker at klage over et forsikringsselskab, som er etableret i et andet land end Danmark, og som dermed har leveret en grænseoverskridende tjenesteydelse til dig. Vil du klage over et dansk forsikringsselskab, anbefaler vi, at du benytter klagefunktionen på denne hjemmeside.
 • Klagen skal angå et konkret økonomisk mellemværende og ikke f.eks. vedrøre ansattes opførsel eller markedsføring.
 • Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis behandling hører under offentlige klagenævn eller andre anke- eller klagenævn.
 • Nævnet kan heller ikke behandle klagen, hvis din sag er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.
 • Du kan først klage til ankenævnet, efter du har prøvet at klage til selskabet uden du har fået medhold, eller uden at have fået svar. 

 

​Hvis du kan klage, så prøv først at...

 • Tage fat i den klageansvarlige hos dit forsikringsselskab. Der vil normalt være en særlig klageafdeling i forsikringsselskabet, som du kan henvende dig til. Hør hvorfor afgørelsen blev, som den blev. Dette kan i mange tilfælde løse din sag, uden at du behøver at klage til os.
 • Drøfte sagen med den klageansvarlige og find ud af, om der er oplysninger, som du eller selskabet kan fremskaffe, og som kan føre til, at du kan få helt eller delvist medhold.
 • Kigge på selskabets begrundelse for sin afgørelse og hold det op imod forsikringsbetingelserne. Kan du se, om du har en god grund til at klage? Det er forsikringsbetingelserne, som fastlægger, hvordan selskabet skal behandle din sag.
 • Læse vores gode råd om de typiske problemstillinger, vi behandler.
 • Kigge i vores database over tidligere afgørelser.

 

 • Ankenævnet for Forsikring
 • Anker Heegaards Gade 2, 1.
 • 1572  København V
 •  
 • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies