Få hjælp til at håndtere din
forsikringsklage

​Før du starter


Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

 

Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er en uenighed - f.eks. ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Du har mulighed for at gå til domstolene med din sag, hvis du ikke ønsker at klage til os, eller hvis du er uenig i vores afgørelse.

 

Du kan klage over forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark. Gælder klagen et udenlandsk forsikringsselskab, skal du som udgangspunkt klage til et udenlandsk nævn.

 

Se Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesorganer (ATB-instanser), som du kan benytte, hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab.

 

Gå direkte til Europa-Kommissionens online tvistløsningsbilæggelsesplatform (OTB-platform), hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab ved at følge dette link

 

​Hvornår kan du klage?

 • Klagen skal vedrøre dine egne forsikringer - ikke andres. Du kan klage, hvis du har tegnet forsikringen, eller hvis du i henhold til forsikringen er sikret.
 • Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold - den skal altså ikke vedrøre dit erhverv.
 • Klagen skal som udgangspunkt angå et forsikringsselskab, der er etableret i Danmark. Vil du klage over et udenlandsk forsikringsselskab, kan du gå til OTB-platformen. OTB-platformen kan med fordel anvendes, hvis du ønsker at klage over et forsikringsselskab, som er etableret i et andet land end Danmark, og som dermed har leveret en grænseoverskridende tjenesteydelse til dig. Vil du klage over et dansk forsikringsselskab, anbefaler vi, at du benytter klagefunktionen på denne hjemmeside.
 • Klagen skal angå et konkret økonomisk mellemværende og ikke f.eks. vedrøre ansattes opførsel eller markedsføring.
 • Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis behandling hører under offentlige klagenævn eller andre anke- eller klagenævn.
 • Nævnet kan heller ikke behandle klagen, hvis din sag er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.
 • Du kan først klage til ankenævnet, efter du har prøvet at klage til selskabet uden du har fået medhold, eller uden at have fået svar. 

 

​Hvis du kan klage, så prøv først at...

 • Tage fat i den klageansvarlige hos dit forsikringsselskab. Der vil normalt være en særlig klageafdeling i forsikringsselskabet, som du kan henvende dig til. Hør hvorfor afgørelsen blev, som den blev. Dette kan i mange tilfælde løse din sag, uden at du behøver at klage til os.
 • Drøfte sagen med den klageansvarlige og find ud af, om der er oplysninger, som du eller selskabet kan fremskaffe, og som kan føre til, at du kan få helt eller delvist medhold.
 • Kigge på selskabets begrundelse for sin afgørelse og hold det op imod forsikringsbetingelserne. Kan du se, om du har en god grund til at klage? Det er forsikringsbetingelserne, som fastlægger, hvordan selskabet skal behandle din sag.
 • Læse vores gode råd om de typiske problemstillinger, vi behandler.
 • Kigge i vores database over tidligere afgørelser.

 

 • Ankenævnet for Forsikring
 • Anker Heegaards Gade 2, 1.
 • 1572  København V
 • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
 • CVR: 84699128
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies