Om Ankenævnet for Forsikring
Medlemmer af Ankenævnet for Forsikring

  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

 

A

Accept Försäkringsaktiebolag v/NISH

ACE Europe Life Ltd.
Agria Dyreforsikring filial af Agria International Försäkring AB, Sverige
AIG Europe
AkademikerPension
Alka, Forsikrings-Aktieselskabet
Alm. Brand Forsikring A/S
Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alpha Insurance A/S (under konkurs)
AP Pension
AP Skadesforsikring, Aktieselskab - ophørt
Arkitekternes Pensionskasse
Aros Forsikring

AXA Financial Insurance Company v/CNP Santander Insurance Life DAC
AXA Forsikring v/K. Rerup & Co. A/S

 

B

Bankpension
Bankers Insurance Company Ltd.
Bauta Forsikring A/S
Betri Trygging
Bornholms Brandforsikring A/S
Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England
Bupa Denmark Services A/S

 

C

Cardif Forsikring
Cardif Livsforsikring
Chubb European Group Limited
Chubb Insurance Company of Europe, nu Chubb European Group Limited
Codan Forsikring
Concordia Forsikring as

 

D

Dahlberg assurance agentur a/s
Danica Pension
"danmark" Erhverv
"danmark", Sygeforsikringen

Dansk Boligforsikring A/S
Dansk Glasforsikring A/S
DIP, nu P+, Pensionskassen for Akademikere
Danske Forsikring (ved Topdanmark)
Domus Forsikring A/S
 

E

E.N. Forsikring, nu Accept Försäkringsaktiebolag AB
ERGO Lebensversicherung AG (tidligere Hamburg-Manheimer Versicherungs-AG)
ERGO Versicherung AG (tidligere Hamburg-Hamheimer Sachversicherungs-AG)
Erika Travel Insurance
ETU Forsikring A/S
Europæiske Rejseforsikring A/S

 

F

FDM Forsikring A/S

First A/S
Forenede Gruppeliv Administrations-Aktieselskab
Fri Forsikring A/S
FunktionærPension A/S, fusioneret med PFA Pension
Føroya Livstrygging, P/F

 

G

Gable Insurance AG v/Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S
Gartnernes Forsikring GS
GF-Forsikring A/S
Gjensidige Forsikring
GoSafe
Gouda Rejseforsikring
Gothaer Versicherungsbank VvaG

 

H

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

HELP Forsikring Danmark
HF Forsikring G/S
Himmerland Forsikring gs.

 

I

IF Skadeforsikring
If Livförsäkring AB
Industriens Pensionsforsikring A/S

Insr Insurance Group ASA

ISP Pension
Inter Partner Assistance SA v/safeAway

 

J

JØP, nu P+, Pensionskassen for Akademikere

 

K

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S
Krifa Forsikring A/S
Købstædernes Forsikring

 

L

LB Forsikring A/S
letpension
Lighthouse Generel Insurance Company Ltd.
Lighthouse Life Assurance Company Ltd.
Lokal Forsikring G/S
Lægernes Pension
Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab
Læsø Brand Forsikring, en del af Concordia Forsikring

 

M

Maiden General Försäkrings AB
Maiden Life Försäkrings AB
Marlon Insurance v/Claims Corporation Denmark A/S
Mølholm Forsikring A/S, dansk filial af Gjensidige ASA, Norge

 

N

NEM Forsikring
Nissan International Insurance Ltd.

Norli Pension Livsforsikring A/S
Norwich Union Fire Insurance Society Limited
Nykredit Forsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S
NærBrand Forsikring G/S
Nærsikring A/S

 

O

Odsherred Forsikring, fusioneret med HF Forsikring

 

P

P+, Pensionskassen for Akademikere

PBU Pædagogernes Pensionskasse
PenSam Forsikring A/S

PenSam Liv
PensionDanmark A/S
Pensionskassen for Farmakonomer
Pensionskassen for Jordbrugsadademikere og Dyrlæger
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
Pensionskassen for Sundhedsfaglige
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører nu ISP Pension

Pensionskassen PenSam, fusioneret ind i PenSam Liv
PFA Pension
PFA Soraarneq
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S
Popermo Forsikring G/S
Privatsikring

 

Q

Qudos Insurance A/S (under konkurs)

 

R

Runa Forsikring A/S

 

S

safeAway
Sampension Livsforsikring A/S
SEB Pension nu Danica Pension
Skandia Link Livsforsikring A/S
Skibsforsikringen Frederikshavn
SOLID Forsikring
Storstrøms Forsikring G/S
Sønderjysk Forsikring G/S

 

T

Thisted Forsikring G/S
Tjenestemændenes Forsikring
Topdanmark Forsikring A/S

Topdanmark Livsforsikring A/S 
Trafik, Forsikringsselskabet, overtaget af Alm. Brand
Trekroner Forsikring A/S
Tryg Forsikring A/S
Trygd Forsikringsselskab P/F
Tryggingarfelagid Føroyar, hedder nu Betri Trygging
Tryggingarfelagid LÍV, P/F

 

V

Vejle Brand af 1841 g/s, Forsikringsselskabet
Velliv, Pension og Livsforsikring A/S
Vendsyssel A/S, Forsikringsselskabet
Vestjylland Forsikring gs
Vienna Insurance Group v/Yacht-Pool Danmark A/S

 

W

Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft (Wüba)

 

Z

Zurich Forsikring, pr. 1/7 2012 Marlon Insurance Company v/Capita

 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Anker Heegaards Gade 2, 1.
  • 1572  København V
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies