Om Ankenævnet for Forsikring
Nævnets sammensætning

​Ankenævnet består af en formand samt af nævnsmedlemmer, der er udpeget af  Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

 

Nævnets formand er Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

Nævnets næstformænd er Landsdommer Svend Bjerg Hansen og Landsdommer Peter Thønnings. 

 

Når nævnet træffer afgørelse i en sag deltager en formand/næstformand og to eller fire nævnsmedlemmer - afhængig af sagens karakter. Deltager to nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og det andet medlem er udpeget af Forsikring & Pension. Deltager fire nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er to  medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og de to øvrige medlemmer er udpeget af Forsikring & Pension.

 

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet 

Permanente medlemmer

Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup

Jurist Anne Dehn Jeppesen

 

Generelle medlemmer

Peer Brusgaard

Susanne Engstrøm
Jette Kammer Jensen

Per Jensen, Næstformand i Forbrugerrådet Tænk

Poul Erik Jensen

Anne Lise Knørr, Rådsmedlem

Keld Volder

Bitte Dyrberg (suppleant

 

Repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension

Permanente medlemmer

Advokat Kenneth Bodén Andersen

Advokat Claus Elmquist-Clausen

Advokat Kåre Højerup

Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Kvalitetschef, advokat Berit Torm

Produktudvikler cand. jur. Alan Mathias Wad 


Arbejdsmarkedspension

Forsikringsdirektør Joan Alsing
Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg
Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Chefkonsulent Susanne Lindahl Ipsen

Direktør Annegrete Birck Jakobsen

Skadechef Pia Larsen

 

Byggeskadeforsikring

Jurist Anna Moth

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen
Jurist Lars Ploumark Petersen

Advokat Klaus Rasmussen

 

Bygningsforsikring

Seniorjurist Mette Jakobsen

Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Jurist Merete Toxborg

 

Ejerskifteforsikring

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Jurist Anna Moth

Advokat Klaus Rasmussen

Jurist Merete Toxborg

 

Familieforsikring

Kvalitestkonsulent, cand. jur. Martin Arnetoft

Seniorjurist Mette Jakobsen

Advokat Klaus Rasmussen
Skadeschef advokat Kurt Rasmussen

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Skadechef Mads Svendsen

Jurist Merete Toxborg

 

Livs- og pensionsforsikring

Advokatfuldmægtig Asger Holst-Jensen

Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Jurist Anne Rubin
Advokat Peter Theisen

Chefjurist, advokat Anne-Mette Worch

 

Lystfartøjsforsikring

Afdelingschef Michael Kjær

 

Motorkøretøjsforsikring

Fagkonsulent, cand. jur. Christian Riskjær Christensen

Mikkel Bruun-Larsen

Fagansvarlig Motorskade Christian Bagger Praëm

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

 

Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring

Kvalitetskonsulent, cand. jur. Martin Arnetoft

Mulle Birch Hørdum

Seniorjurist Mette Jakobsen

Jurist John Holmgrün Nielsen

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Kundeambassadør Vibeke Rønn

Skadechef Mads Svendsen

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Jurist Merete Toxborg

 

Rejseforsikring

Kvalitetskonsulent, cand. jur. Martin Arnetoft

Jurist Josefine Miller Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

 

Sygeforsikring og ulykkesforsikring

Advokat Mikkel Bruun-Larsen

Skadebehandler Heidi Hillerup

Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen

Specialkonsulent Pia Nordland

Fuldmægtig Jeanette Nygaard

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen

Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Stine Brix Schlægelberger Zacho
 

Sekretariat

Direktør Kim Sparlund

Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels
Fuldmægtig, cand. jur. Christian Mæhle Berggreen

Fuldmægtig, cand. jur Nana Christensen

Fuldmægtig, cand. jur Amalie Baagø Günzel

Fuldmægtig, cand. jur. Karina Høj
Fuldmægtig, cand. jur. Kamilla Lynge Jensen
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Helene Küseler
Fuldmægtig, cand. jur. Fie Jønsson Larsen

Fuldmægtig, cand. jur. Rikke Milling

Fuldmægtig, cand. jur. Susanne Rahbek Rasmussen
Fuldmægtig, cand.jur. Martyna Olga Zielinska

Fuldmægtig, Michael Forum Askgaard

Sekretær Lene Bolvig
Sekretær Lotte Bruun

Sekretær Lisbeth Kilstrup Ingemarsson
Sekretær Liselotte Lundberg
Bogholder og sekretær Eva Poulsen
Studentermedhjælper Emma Gleitze Holm

 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Østergade 18, 2.
  • 1100  København K
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128