Om Ankenævnet for Forsikring
Nævnets sammensætning

​Ankenævnet består af en formand samt af nævnsmedlemmer, der er udpeget af  Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

 

Nævnets formand er Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

Nævnets næstformænd er Landsdommer Svend Bjerg Hansen og Landsdommer Peter Thønnings. 

 

Når nævnet træffer afgørelse i en sag deltager en formand/næstformand og to eller fire nævnsmedlemmer - afhængig af sagens karakter. Deltager to nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og det andet medlem er udpeget af Forsikring & Pension. Deltager fire nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er to  medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og de to øvrige medlemmer er udpeget af Forsikring & Pension.

 

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet 

Permanente medlemmer

Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup

 

Generelle medlemmer

Peer Bruusgaard

Susanne Engstrøm
Jette Kammer Jensen

Poul Erik Jensen

Rådsmedlem Anne Lise Knørr

Lis Kræmmer

Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive

 

Repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension

Permanente medlemmer

Advokat Kenneth Bodén Andersen

Advokat Claus Elmquist-Clausen

Advokat Kåre Højerup

Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Kvalitetschef, advokat Berit Torm

Produktudvikler cand. jur. Alan Mathias Wad 

Arbejdsmarkedspension

Forsikringsdirektør Joan Alsing
Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg
Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Chefkonsulent Susanne Lindahl Ipsen

Direktør Annegrete Birck Jakobsen

Skadechef Pia Larsen

 

Byggeskadeforsikring

Jurist Kristian von Grumbkow

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen
Skadebehandler Lars Ploumark Petersen

Advokat Klaus Rasmussen

 

Bygningsforsikring

Specialkonsulent, cand.jur. Christina Holck Hansen

Advokat Klaus Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Jurist Merete Toxborg

 

Ejerskifteforsikring

Cand.jur. Helene Vogt Ibsen

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Advokat Klaus Rasmussen

Jurist Merete Toxborg

 

Familieforsikring

Skadeschef Jesper Hedegaard

Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen

Jurist Frederic Maigaard
Advokat Klaus Rasmussen
Skadeschef advokat Kurt Rasmussen

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Skadechef Mads Svendsen

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Jurist Merete Toxborg

 

Livs- og pensionsforsikring

Juridisk konsulent Lene Harkes
Advokatfuldmægtig Asger Holst-Jensen

Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink
Seniorjurist Irit Shabtai
Advokat Peter Theisen

Chefjurist, advokat Anne-Mette Worch

 

Lystfartøjsforsikring

Afdelingschef Michael Kjær

Direktør Per Wistisen

 

Motorkøretøjsforsikring

Fagkonsulent, cand. jur. Christian Riskjær Christensen

Mikkel Bruun-Larsen

Skadebehandler Martin Omgaard

Fagansvarlig Motorskade Christian Bagger Praëm

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus

 

Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring

Fagkonsulent Katja Dahl

Skadeschef Jesper Hedegaard

Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen

Jurist John Holmgrün Nielsen

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen
Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn
Specialkonsulent, cand.jur. Sara Ravnsnæs

Skadebehandler Mark Strømberg

Skadechef Mads Svendsen

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen

Jurist Merete Toxborg

 

Rejseforsikring

Jurist Anne Sofie Skoubo Kristensen

Jurist Frederic Maigaard

Jurist Josefine Miller Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

 

Sygeforsikring og ulykkesforsikring

Advokat Mikkel Bruun-Larsen

Skadeschef Jesper Hedegaard

Skadebehandler Heidi Hillerup

Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen

Specialkonsulent Pia Nordland

Fuldmægtig Jeanette Nygaard

Skadeschef, advokat Kurt Rasmussen

Advokat Michael Rosenkilde-Hansen
 

Sekretariat

Direktør Kim Sparlund

Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels
Fuldmægtig, cand. jur. Martin Arnetoft
Fuldmægtig, cand. jur. Christian Mæhle Berggreen

Fuldmægtig, cand. jur. Christian Borch Grell

Fuldmægtig, cand. jur. Sabine Gundberg

Fuldmægtig, cand. jur. Kamilla Lynge Jensen
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Helene Küseler
Fuldmægtig, cand. jur. Fie Jønsson Larsen

Fuldmægtig, cand. jur. Rikke Milling

Fuldmægtig, cand. jur. Susanne Rahbek Rasmussen

Fuldmægtig, Michael Forum Askgaard

Sekretær Lotte Bruun

Sekretær Lisbeth Kilstrup Ingemarsson
Sekretær Karin Bay Jensen

Sekretær Liselotte Lundberg

Bogholder og sekretær Eva Poulsen

Studerende Jesper Enevoldsen

Studerende Signe Kilstrup Ingemarsson 

 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Anker Heegaards Gade 2, 1.
  • 1572  København V
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128
ankeforsikring.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik.
Hvis du klikker på et link på ankeforsikring.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
Om cookies