Om Ankenævnet for Forsikring
Nævnets sammensætning

​Ankenævnet består af en formand samt af nævnsmedlemmer, der er udpeget af  Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

 

Nævnets formand er Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

Nævnets næstformænd er Landsdommer Peter Thønnings og Landsdommer Hans-Jørgen Nymark Beck. 

 

Når nævnet træffer afgørelse i en sag deltager en formand/næstformand og to eller fire nævnsmedlemmer - afhængig af sagens karakter. Deltager to nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og det andet medlem er udpeget af Forsikring & Pension. Deltager fire nævnsmedlemmer i behandlingen af sagen, er to  medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og de to øvrige medlemmer er udpeget af Forsikring & Pension.

 

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet 

Permanente medlemmer

Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup

Jurist Ida Nynne Daarbak Reislev


Generelle medlemmer

Peer Brusgaard

Bitte Dyrberg

Susanne Engstrøm

Jakob Kromann Groth

Poul Erik Jensen

Mogens Vejtorp

Keld Volder

 

Repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension

Permanente medlemmer

Advokat Kenneth Bodén Andersen

Advokat Vibeke Hjarlitz

Advokat Kåre Højerup

Forsikringsjurist Niklas Jeppesen

Forretningsjurist Inge Jessen

Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg

Advokat Klaus Rasmussen

Skadechef Kurt Rasmussen

Chefjurist Anne-Marie Aagaard Tegldal

Kvalitetschef, advokat Berit Torm

Compliancechef cand. jur. Alan Matthias Wad 


Arbejdsmarkedspension

Forsikringsdirektør Joan Alsing
Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg
Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Chefkonsulent Susanne Lindahl Ipsen

Direktør Annegrete Birck Jakobsen

Chefkonsulent Ulrich Larsen


Byggeskadeforsikring

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Jurist Anna Moth

Jurist Lars Ploumark Petersen

Advokat Klaus Rasmussen

Juridisk skadebehandler Ida Chloë Hansen-Sunddahl

Jurist Merete Toxborg


Bygningsforsikring

Seniorjurist Mette Jakobsen

Jurist Anna Moth

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Jurist Merete Toxborg


Ejerskifteforsikring

Fagkonsulent Conny Jakobsen

Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen

Jurist Anna Moth

Advokat Klaus Rasmussen

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Juridisk skadebehandler Ida Chloë Hansen-Sunddahl

Jurist Merete Toxborg


Familieforsikring

Kvalitetskonsulent, cand. jur. Martin Friis Arnetoft

Fagansvarlig, Leon Nygaard Brochstedt

Seniorjurist Mette Jakobsen

Jurist Josefine Miller Rasmussen

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Skadechef Mads Svendsen

Seniorjurist, Christina Louise Heede Sørensen

Jurist Merete Toxborg


Livs- og pensionsforsikring

Seniorjurist Mads Mølgaard Braüner

Juridisk specialkonsulent Mette Marie Tvedgaard Grubbe

Advokat Asger Holst-Jensen

Juridisk konsulent og klageansvarlig Thomas Dahl Hurrelbrink

Advokat Peter Theisen

Seniorjurist Sandra Hjort Wilson


Lystfartøjsforsikring

Afdelingschef Michael Kjær

Managing director Gert Toft


Motorkøretøjsforsikring

Skadechef Mikkel Bruun-Larsen

Fagkonsulent, cand. jur. Christian Riskjær Christensen

Fagansvarlig Motorskade Christian Bagger Praëm

Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen


Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring

Kvalitetskonsulent, cand. jur. Martin Friis Arnetoft

Cand.jur. Mulle Birch Hørdum

Seniorjurist Mette Jakobsen

Jurist John Holmgrün Nielsen

Cand.jur. fagkonsulent Ulla Ravn

Kundeambassadør Vibeke Rønn

Specialkonsulent, cand. jur. Lise Skovgaard

Skadechef Mads Svendsen

Jurist Merete Toxborg


Rejseforsikring

Kvalitetskonsulent, cand. jur. Martin Friis Arnetoft

Fagansvarlig Leon Nygaard Brochstedt

Jurist Josefine Miller Rasmussen
Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Seniorjurist Christina Louise Heede Sørensen


Sygeforsikring og ulykkesforsikring

Kvalitetskonsulent, cand.jur. Martin Friis Arnetoft

Skadechef Mikkel Bruun-Larsen

Skadebehandler Heidi Hillerup

Personskadechecf, jurist Berit Norup Hindhede

Specialkonsulent Pia Nordland

Fuldmægtig Jeanette Nygaard

Advokat Michael Rosenkilde-Hansen

Stine Brix Schlægelberger Zacho
 

Sekretariat

Direktør Kim Sparlund

Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels

Fuldmægtig, Michael Forum Askgaard

Fuldmægtig, cand. jur. Christian Mæhle Berggreen

Fuldmægtig, cand. jur Nana Christensen

Fuldmægtig, cand. jur Amalie Baagø Günzel

Fuldmægtig, cand. jur. Karina Høj
Fuldmægtig, cand. jur. Kamilla Lynge Jensen
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Helene Küseler
Fuldmægtig, cand. jur. Fie Jønsson Larsen

Fuldmægtig, cand. jur. Rikke Milling

Fuldmægtig, cand. jur. Susanne Rahbek Rasmussen

Fuldmægtig, cand. jur. Anette Stokkebro Thomassen

Sekretær Lene Bolvig

Sekretær Lotte Bruun

Sekretær Lisbeth K. Ingemarsoon

Sekretær Henriette Lisse
Bogholder og sekretær Eva Poulsen

Studentermedhjælper Karoline Andersen
Studentermedhjælper Emma Holm

Studentermedhjælper Ann Marie Thaulov 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Østergade 18, 2.
  • 1100  København K
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128